C-MAP Professional+

PROFESSIONAL+


C-MAP Professional+

Maailma andmebaas kaubanduskollektsioonisse kuuluvatest navigatsiooni elektronkaartidest.
Kõige mugavam kartograafia tarkvara nendele laevadele mis on vabad SOLAS konventsiooni nõudmistest kohustusliku ECDIS varustuse kohta.
C-MAP Professional+ on tõeline maailma navigatsioonkaartide kollektsioon mis katab globaalselt kõike laevatatavaid rajoone ja annab kvaliteeitseid andmeid ja automaatilist korrektuuri.
Kollektsioonile kuuluvad andmed toodetakse hüdrograafiaametitega tehtud lepingute alusel ja ametlikute allikate baasil (paber- ja elektronkaardid) ning volitatud organisatsioonidega tehtud uuringute baasil.

C-MAP Professional+ kaardid ei ole ametlikud ning on mõeldud A, B ja C klassi elektroniliste kartograafia süsteemidega varustatud laevadele.
Andmebaasile kuulub ka täiendav informatsioon mida ei ole tavalistele navigatsioonkaartidele lisatud:

 • Ajutised teated ja eelteated hüdrograafiaametite poolt,
 • Tõuste ja mõõne merevooluste andmebaas,
 • GMDSS Master Plan,
 • SAR Global Plan,
 • Sadamate andmebaas,
 • Andmebaas automaatilise marsruutide tegemiseks.

Professional+ põhiparameetrid:

 • kaardid katavad terve maailma – ühe DVD peal,
 • paindlik litsenseerimine,
 • lihtne seadistamine,
 • DNV sertifitseerimine ISO 19379 standardile vastavuseks,
 • levitatakse kompaktses CM-93/3 siseformaadis mis sobib kokku rahvusvahelise andmevahetuse S-57/3 formaadiga,
 • online korrektuur.

Kõik C-MAPi kartograafia tooted läbivad mitmeastmelist andmekvaliteedi kontrollsüsteemi. Läbiv tootmisekvaliteedi juhtimise süsteem on DNV sertifitseeritud ja vastab rahvusvahelisele ISO 9001:2008 standardile.

Üks tänapäevaliste kartograafia teenuste elementidest on andmete hoidmine aktuaalses seisundis. C-MAP Professional+ uuendub regulaarselt: Teated Meremeestele, uued ja korduvalt väljastatud kaardid. Automaatiline korrektuur on võimalik 24 tundi ööpäevas.

C-MAP Professional+ andmebaasi põhimõte on erinevate suuruste rakkude õmblusteta katmine. Andmebaas on jagatud tsoonidele ja aladele ning lubab luua sobiva pardakollektsiooni kindla laeva jaoks.
C-MAP CM-93/3 formaat on enamatele maailma navigatsioonvarustuse tootjatele sobiv.

Lisainfo