Bestikon WMS Ship Owner Solution

Bestikon WMS Ship Owner Solution

ERP lahendus laevandusettevõtte juhtimiseks

Bestikon WMS Ship Owner Solution on ERP lahenduste baasil välja töötatud unikaalne infosüsteem meretranspordi käitlemisega tegelevate ettevõtete juhtimiseks.

ERP süsteem – see on süntees kõige kaasaegsematest tehnoloogiatest personali juhtimiseks, mille eesmärgiks on iga töötaja töö viimine vastavusse ettevõtte strateegiliste eesmärkidega. See on uusim äristrateegia, millega pakutakse universaalset lahendust laevandusettevõtte juhtimiseks, töötajate töö optimeerimiseks.

Süsteemi eelised:

 • teie ettevõtte tegevuse jälgimine reaalajas;
 • inimressursi ja tööde mahu suhte optimeerimine;
 • igapäevaselt laekuvate andmete analüüs reaalajas;
 • lühi- ja pikaajaline planeerimine;
 • tulemuste pidev arhiveerimine;
 • uute töötajate väljaõpe ja töötajate vahetused;
 • ligipääs ettevõtte juhtimise süsteemile kõikjal maailmas

Süsteemi võimalused:

 • üle 40 malli personali tegevuste monitoorimiseks erinevates tegevusvaldkondades, alates finatstegevustest kuni laevade käitlemiseni;
 • kasutajale automaatne teavitus ülesannete täitmise vajadusest, juhtidele automaatne teavitus sellest, kui töötaja ei ole täitnud ülesannet tähtaegselt;
 • võimalus üksikasjalikult analüüsida protsesse ning töötajate tulemusnäitajad;
 • ulatuslik laevaandmete baas koos võimalusega jälgida laeva dokumentide ja seadmete sertifikaatide kehtivustähtaegu;
 • igapäevase laevade kontrollpunkti informatsiooni automaatne vastuvõtmine ning arhiveerimine;
 • võimalus meresõitude, laevaseadmete kontrolli, Safety Management System aruannete edastamiseks ja automaatseks töötlemiseks;
 • vahetatavate meeskonnaliikmete andmebaas;
 • sisedokumentide andmebaas koos võimalusega jälgida nende kehtivustähtaegu;
 • erinevate seadmete laovarude arvestus;
 • meresõidu kulude ja tulude arvestus;
 • programmi laevaversioon;
 • ja palju muud vajalikku ettevõtte tõhusaks juhtimiseks!