Bestikon WMS Business Solution


Bestikon WMS – effektiivne lahendus Teie äri jaoks!

Tänapäeva äri probleemid:

Tänapäeva tingimustes äri kõrge dünaamika tähendab paljudes ettevõtetes personaali koormuse kasvu. Ellu- ja konkurentsvõimeliseks jäämiseks peavad töötajad lahendama mitu ülesande korraga. Sellistes tingimustes tekkivad ajakulutused seotud info kogumisega ning jooksva olukorra juhatajale selgitamisega. On teada, et tüüpilises tänapäeva ettevõtes töötav inimene raiskab 15-20 protsendi oma tööpäevast info kogumisele.
See tähendab kuni 30 töötundi kuus ja see on ainult ühe töötaja raisatud aeg!

On olemas mitu viisi selle probleemi lahendamiseks:

  • töötajate arvu suurendamine
  • Töötajate lisastimuleerimine
  • ERM süsteemi kasutamine

Definitsioon:

Bestikon WMS on WEB-orienteeritud programmide kompleks mõeldud ettevõte tegevuse rutiin- tsükliprotsesside monitoringu jaoks.
Kasutamise piirkond
Ettevõte tegevusfääride monitoring. Valige sfäär mis huvitab äriomanike, nende ärikaaslasi või Teie mänedzeri.

Eelised ja eesmärgid:

  • tootmisprotseside kulutuste vähendamine. Juhatuse ja töötajate koostöö kvaliteedi tõusmine esitatud ülesannete lahendamisel;
  • juhatajal on võimalus kontrollida oma ettevõte tegevust reaalajas ja igast kohast. Ülesannet õigeagne täitmine. Töötajate hõivatuse hinnang;
  • süsteem ei nõua spetsiaalsete programmide paigaldamist kasutaja arvutisse;
  • kõikede andmete arhiveriimine pikaks ajaks. Kiirotsingu võimalus valitud tunnuse järgi.