Bestikon CRM Solution

Customer relationship management

Kliendisuhete juhtimise süsteem

CRM süsteemis on kehastunud professionaalne nägemine klienditööst. Sellesse on pandud palju valmis tööriistaid mis võimaldavad viia klienditööd täitsa uuele tasemele. Erinevad Bestikon CRM solution tööriistad ütlevad ise ette milliseid sammuid tasub teha Teie klienditöö optimeerimise käigus.

Milleks on CRM süsteemi vaja:

  1. Et mitte kaotada potentsiaalset klienti, mitte vahele jätta ühtegi kõnet ega pöördumist. Väikses äris ning keskäris on konkurents väga suur. Firmad pingutavad kõvasti selleks et kliente ligi meelitada ja endale tähelepanu pöörata. Klientide ligimeelitamise eelarve on teiste kuludega võrreldes tätsa märkimisväärne. On väga tähtis et need pingutused ja raha end ära tasuksid. CRM süsteemiga võib kindel olla et müügiosakond nii ka töötab. Teile antakse võimalus iga kliendi kõnet ja pöördumist salvestada.
  2. Töötajate tegevuse kontroll ja klienditöö standardiseerimine. Kui üldist standardiseeritud kliendisüsteemi ei ole siis iga inimene töötab nii nagu tema harjunud on. Üks peab arvestust e-tabelite abiga, teine kasutab märkmikut, kolmas ei pea üldse arvestust lootes ainult raamatupidamisprogrammi aruannetele või hoopis oma mälule. Kontaktid on kaootilised ka. Kirjad klientidele saadetakse nii tööpostist kui ka isikliku postist, kõned tehakse erinevatest telefonidest, töökvaliteedi kontroll on võimatu. CRM süsteem pakub peaaegu täielikku lahendust. Info kõikedest tulevatest ja väljuvatest kontaktidest on ühes kohas kust saab seda igal hetkel välja võtta.
  3. Koguneb statistika baas mis on väga tähtis iga äri eduka arenemise jaoks. Tänu CRM süsteemi kasutamisele kogub kõik tööinfo ühes üldises baasis standardiseeritud vormis. Tulemuseks on see et juhataja saab tööstatistikat analüüsida ning igasuguseid aruandeid koostada (paljud aruanned on CRM süsteemides juba olemas). See tähendab seda et töö analüüsimine ning edasise töö planeerimine on juba teadlikum.